Login

Van de Werkgroep Autismevriendelijke Tandheelkunde:

13 november 2017

Werkgroep AutismeVriendelijke Tandheelkunde (website)

 

Vierdejaars studenten Dagmar Cuppen en Danique Bargerink van de bacheloropleiding Mondzorgkunde willen leden van de VBTGG vragen om begeleiders van cliënten met ASS te benaderen. De vraag is om een online vragenlijst in te vullen, voor hun afstudeerscriptie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De scriptie gaat over cliënten met ASS en een verstandelijke beperking. Onderzocht zal worden hoe de tevredenheid is bij de begeleiders van dergelijke cliënten, over de geleverde mondzorg.

HIER vindt u de online vragenlijst voor de begeleiders (30 items).

Externe scriptiebegeleider is dhr Jan Elhorst.

Met vragen kunt u mailen naar d.bargerink@live.nl

 

Ook vierdejaars studenten Safaa Soultana en Britt Steeghs van dezelfde opleiding, doen onderzoek onder de bezielende leiding van dhr Jan Elhorst. Zij hebben een online vragenlijst over de geleverde mondzorg, bedoeld voor de ouders van kinderen bij wie autisme en een verstandelijke beperking zijn vastgesteld.

Safaa Soultana en Britt Steeghs, studenten Mondzorgkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen onderzoek naar de tevredenheid van ouders over de geleverde mondzorg (behandeling) door  mondzorgprofessional bij kinderen bij wie autisme en een verstandelijke beperking is vastgesteld. Dit doen zijn middels een vragenlijst

HIER vindt u de online vragenlijst voor de ouders.

Met vragen kunt u mailen naar jh.elhorst@quicknet.nl

Vraag het ons!

Zit je met een vraag of neem dan contact met ons op:
contact

Vorig artikel
Volgend artikel