Login

Richtlijn ‘Anesthesie bij Kinderen’

27 mei 2018
Onlangs verscheen de definitieve versie van de richtlijn Richtlijn Anesthesie bij kinderen. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie in samenwerking met betrokken beroeps- en wetenschappelijke verenigingen.

Alle betrokken verenigingen zijn akkoord met de inhoud van de richtlijn zoals die in de autorisatiefase is rondgestuurd. Bijgevoegd (in bovenstaande link) vindt u een pdf-bestand van de definitieve versie. Deze is ook digitaal beschikbaar via de website www.anesthesiologie.nl [1] > richtlijnen. De richtlijn wordt ook nog opgenomen in de Online Richtlijnendatabase.

Tevens verscheen een bijbehorend Stroomschema leeftijd ASA en instelling.
Voetnoot 1. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging heeft de richtlijn nog niet geautoriseerd, dat staat gepland op 25 mei a.s.
Mede namens dhr. B. Molenbuur, voorzitter van de richtlijnwerkgroep
Laura Bolten
Vraag het ons!

Zit je met een vraag of neem dan contact met ons op:
contact

Vorig artikel
Volgend artikel