Login

Even in het hoofd van iemand met een LVB

14 maart 2019
MEE Gelderse Poort test Virtual Reality project vanuit Ministerie van Justitie en Veiligheid

Sinds december 2016 is er, met inzet van middelen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gewerkt aan de ontwikkeling van een LVB Virtual Reality project. Dit project is erop gericht een Virtual Reality beleving te creëren, waarbij de deelnemer als het ware ‘in het hoofd’ kruipt van iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hoe is het om te moeten functioneren in een wereld die (te) snel gaat, (te) talig is, waarin (te)veel prikkels zijn? Waarin je niet altijd begrijpt wat er van je verwacht wordt? Waarin je snel overvraagd wordt en het gevoel hebt dat je niet aan de verwachtingen van anderen voldoet, dat je dom bent?

Veel professionals en vrijwilligers krijgen in hun werk te maken met mensen met een licht verstandelijke beperking zoals bijvoorbeeld politiemensen, HALT medewerkers, raadsonderzoekers, (jeugd)reclasseerders, vrijwilligers van Slachtofferhulp, hulpverleners van wijkteams, ziekenverzorgenden en ambulancepersoneel, medewerkers van instanties zoals UWV. Het is belangrijk dat deze mensen weten wat het hebben van een licht verstandelijke beperking betekent voor iemand zodat ze zich in diens situatie kunnen verplaatsen.

Doelstelling VR pilot
Een klankbordgroep heeft, samen met de opdrachtgever en de uitvoerder (Enliven Media) intensief nagedacht over een goede manier om deze virtuele simulatie vorm te geven. In juni 2018 is het voorlopige eindproduct opgeleverd: een VR simulatie die in de basis bruikbaar is, maar nog niet volledig is afgerond. Daarom heeft het ministerie besloten opdracht te geven om de VR simulatie in een pilot te testen en door te ontwikkelen. Eerste doel is om inzicht krijgen in de praktische bruikbaarheid van de VR simulatie door deze te testen bij een aantal professionals en vrijwilligers van de deelnemende organisaties ingebed in een trainingsachtige setting en begeleid door een goede evaluatie. Het tweede doel is een technische en inhoudelijke afronding/doorontwikkeling van de VR simulatie.

MEE Gelderse Poort is als testorganisatie betrokken en nodigde medewerkers, stagiairs en LVB ervaringsdeskundigen uit om de Virtual Reality pilot te testen. Allereerst werd aan de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen, vervolgens startte de VR test en daarna werd nogmaals een vragenformulier ingevuld als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek. Tenslotte konden er ervaringen worden uitgewisseld om de pilot te evalueren.

Lees HIER meer.

Vraag het ons!

Zit je met een vraag of neem dan contact met ons op:
contact

Vorig artikel
Volgend artikel