Login

Reageer! Conceptrichtlijnen KIMO

09 april 2019

Beste leden van de VBTGG 

Graag attendeert het VBTGG Bestuur u op een brede commentaarronde die vanuit het KIMO is gestart voor (nu) een tweetal richtlijnen. En het KIMO staat op het punt om zelfs nog een derde Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) voor commentaar aan te bieden. Een unieke kans dus, voor iedereen met een mening 😉

Er zijn al twee conceptrichtlijnen verzonden naar de bij de richtlijn betrokken wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en andere KIMO geïnteresseerde organisaties. Te weten:

De conceptrichtlijn ‘KPR Mondzorg voor Jeugdigen module 1 – Diagnostiek en aanvullend onderzoek (voorzitter em.prof.dr. Cor van Loveren)’, HIER te downloaden. 

De conceptrichtlijn ‘KPR Mondzorg voor Kwetsbare Ouderen – Wortelcariës  (voorzitter em.prof.dr. Cees de Baat)’, HIER te downloaden. Bijlage die daar bij hoort: Tabel met studiekarakteristieken KIMO Wortelcariës

  • ‘KPR Mondzorg voor Jeugdigen module 1 – Diagnostiek en aanvullend onderzoek voor jeugdigen’ is opengesteld voor commentaar door iedereen die er een mening over heeft! Bedenk daarbij dat ‘jeugdigen’ ook jeugdigen met een handicap of beperking zijn! Uw commentaar, opmerking(en) of bespiegeling op deze conceptrichtlijn kunt u tot uiterlijk! donderdag 25 april a.s. naar secretariaat@vbtgg.nl sturen.
  • ‘KPR Mondzorg voor Kwetsbare Ouderen – Wortelcariës’ is eveneens opgesteld door het KIMO voor commentaar. Uw commentaar, opmerking(en) of notitie op deze conceptrichtlijn kunt u tot 21 mei a.s. naar secretariaat@vbtgg.nl sturen. Het KIMO vraagt dit te doen met dit commentaarformulier. Komt u er niet uit? Laat het ons dan óók weten.

Het KIMO vraagt in het bijzonder aandacht te schenken aan de aanbevelingen bij de uitgangsvragen in deze conceptrichtlijn. Verdere informatie is te vinden via deze LINK van het KIMO. 

Het vervolgtraject na afloop van deze brede commentaarrondes is als volgt: de verzamelde commentaren worden door de desbetreffende werkgroep verwerkt, vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.

Vriendelijke groeten, 

Het bestuur van de VBTGG

PS Er wordt in de nabije toekomst nóg een Klinische Richtlijn (KPR) in wording verwacht, die eveneens ter commentaar zal worden aangeboden. Het gaat om ‘KPR Antistolling (voorzitter prof.dr. Fred Rozema)’

Vraag het ons!

Zit je met een vraag of neem dan contact met ons op:
contact

Vorig artikel
Volgend artikel