Login

Bestuur

Mw. R.J. Dolmans - Feenstra (Roelien), TG

Vice voorzitter

Mw. A. Schipper (Guusje), TG

Secretaris

Mw. A.M.W.T. van den Broek (Annemiek), MH

Penningmeester

Mw. M.A.E. van Stiphout (Marjolein), TG

Voorzitter

Mw. D.J.F. Lambregts - van Marrewijk (Debby), TG

Lid

Dhr. K. Hermes (Koen), TG i.o.

Lid

Bestuurshistorie:

Op 13 november 2021 werd, tijdens de ALV in De Apenheul, het voorzitterschap door Leonard Wetzels aan Marjolein van Stiphout overgedragen.

Het nieuwe VBTGG bestuur tijdens de ALV 29-11-2019. Vlak daarvoor is de nieuw gekozen naam voor de vereniging onthuld: VMBZ Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen.

Het VJC inclusief ALV 21-03-2020 zijn i.v.m. de coronavirus maatregelen verplaatst.
Het Lustrumcongres (50 jaar VBTGG in 2020) heeft plaats in 2021.
Op 21 november staat het gebruikelijke VBTGG Najaarscongres op de agenda. De vereniging zal daarna verdergaan onder de nieuwe naam VMBZ.

Op 29-11-2019 (njc) trad Sonja Kalf af. Roelien Feenstra (nu vice-voorzitter) stelde zich herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden werden Koen Hermes en Debby Lambregts – van Marrewijk door de ALV geïnstalleerd.

13.10.2019 Jaarlijkse heidag VBTGG Bestuur. Bereiken wat we willen? (meestal niet) Hoe bereiken we wél wat we willen (en wat willen we; wat is nódig)?
Volgens traditie bedankt de voorzitter (uit eigen zak) de bestuursleden voor noeste vrijwillige arbeid. V.l.n.r. Inge Nieuwkamp (pr), Annemiek van den Broek (penningmeester), Sonja Kalf (vvz), Leonard Wetzels (vz), Guusje Schipper (secretaris), Roelien Feenstra, Debby van Marrewijk (wordt ingewerkt). Koen Hermes zal ook nog worden ingewerkt.

Op 15-03-2019 (vjc) trad Emmeke de Laat af en droeg haar taken als secretaris over aan Guusje Schipper. Inge Nieuwkamp werd herkozen voor een tweede termijn.

Op 02-11-2018 (njc) traden Tecla Snoeks en Laura Rodenburg af. Als nieuwe bestuursleden werden Guusje Schipper en Annemiek van den Broek door de ALV geïnstalleerd. Annemiek neemt de functie ‘penningmeester’ over van Laura. Leonard Wetzels werd herkozen voor een tweede termijn.

Op 17-03-2018 (vjc) hadden geen bestuurswisselingen plaats.

Het VBTGG Bestuur anno 2018, tijdens het Voorjaarscongres. V.l.n.r. Laura Rodenburg (penningmeester), Emmeke de Laat (secretaris), Leonard Wetzels (voorzitter), Tecla Snoeks (voorheen voorzitter), Sonja Kalf (vice-voorzitter), Inge Nieuwkamp (webbeheer&pr). Niet op de foto staat mw Roelien Feenstra.

Op 24-11-2017 (njc) hadden geen bestuurswisselingen plaats.

Op 18-03-2017 (vjc) werd het voorzitterschap door Tecla Snoeks overgedragen aan Leonard Wetzels.

Wisseling van de wacht op 18-03-2017

Op 18-11-2016 (njc) werd Roelien Feenstra als bestuurslid geïnstalleerd. Sonja Kalf werd herkozen.

Op 19-03-2016 (vjc) trad Miriam Bildt af als bestuurslid en werd Inge Nieuwkamp geïnstalleerd. Emmeke de Laat werd herkozen.

Op 20-11-2015 (njc) trad Mark van der Linden (vervroegd) af. Laura Rodenburg werd herkozen. Als nieuw bestuurslid werd Leonard Wetzels geïnstalleerd.

Vanaf maart 2014 is Tecla Snoeks de voorzitter van het VBTGG Bestuur. Zij geeft een interview voor NT en siert de cover.

Anno 2010 bestaat het bestuur uit Ted Zuidgeest (vz), Martine van Staveren (vvz), Mieke Hogerbrug (secretaris), Carla Zegger (1e penningmeester), Erik Vermaire (2e penningmeester), Caroline van Houtem

Bestuursleden tijdens het voorzitterschap van Tom Turk zijn onder andere wijlen Bart Fledderus, Gert Stel (tot mei 2000), Joerd van der Meer (nu endodontoloog), wijlen Bob Mesman Schulz, Bernt ter Pelkwijk (penningmeester), Yvonne Schueler, Reinanke Hovens, Dyonne Broers (secretaris), Elzeline de Geus (levenspartner van Tom Turk), Marie Claire Cornips (levenspartner van Marcel van Grunsven), Ina van Steenbrugge, Lisette Kuil, Mieke Hogerbrug, Carla Zegger, Dien Gambon, Hellen Blom-Reukers, Douwe Dijkstra, wijlen Taco Kuipéres en Monique Meulendijk geweest.

Marcel van Grunsven was de voorzitter van het VBTGG Bestuur van 1982 tot (waarschijnlijk) 1988.

Het allereerste bestuur van de vereniging, anno 1970, bestond uit Ab Heyboer (voorzitter), Rob Burgersdijk (secretaris)