Login

Tandartsdifferentiaties

Verstandelijke beperking

Er zijn tandartsen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben een speciale post-initiële opleiding gevolgd om mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te kunnen behandelen of hebben in ieder geval affiniteit met uw doelgroep. Na afronding van deze opleiding mogen zij zich Tandarts Gehandicaptenzorg (TG) noemen. Zij zijn bekend met de verschillende ontwikkelingsniveaus en de gevolgen hiervan. Zij zijn in staat ook bij mensen met een verstandelijke beperking een angstbehandeling te geven en op hun niveau te communiceren. Zij nemen zoveel tijd als nodig voor de behandelingen.

Motorische beperking

Een tandarts voor mensen met een lichamelijke beperking heeft affiniteit met uw doelgroep. Ze hebben meer kennis van ziektebeelden en hebben een rolstoeltoegankelijke praktijk. Ze hebben kennis van aanvullende hulpmiddelen om u toch te kunnen behandelen en kunnen u ook helpen om voor u thuis goede mondhygiëne mogelijk te maken. Zij hebben de tijd om u in uw tempo te behandelen.

Meervoudige beperking

Een tandarts voor mensen met een lichamelijke beperking heeft affiniteit met uw doelgroep. Ze hebben meer kennis van ziektebeelden en hebben een rolstoeltoegankelijke praktijk. Ze hebben kennis van aanvullende hulpmiddelen om u toch te kunnen behandelen en kunnen u ook helpen om voor u thuis goede mondhygiëne mogelijk te maken. Zij hebben de tijd om u in uw tempo te behandelen.

(Extreme) tandartsangst

Er zijn tandartsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een extreme angst voor de tandarts, ook wel Tandarts Angstbegeleiding (TA) genoemd. Zij hebben een speciale post-initiële opleiding gevolgd om mensen met extreme angst voor de tandarts zo goed mogelijk te kunnen behandelen of hebben in ieder geval affiniteit met uw doelgroep.

Zij nemen de tijd voor u en zullen samen met u de angst verhelpen of verminderen, zodat u straks ook weer bij de gewone huistandarts terecht kunt. Zij zijn bekend met verschillende technieken om u van uw angst af te helpen en werken, indien nodig, samen met een psycholoog.

Het is van belang dat iedereen regelmatig een tandarts bezoekt. Probeert u daarom een tandarts te zoeken die bij u past. Er staan tandartsen op onze site vermeld die affiniteit hebben met uw doelgroep. Mochten zij u nu net niet kunnen helpen, zijn ze in ieder geval bekend met de tandartsen in de buurt die u mogelijk wel zouden kunnen helpen  (http://www.cobijt.nl/centra/)

Kokhalsprobleem

Een kokhalsprobleem is een lastig probleem, omdat er weinig onderzoek naar is gedaan en we er weinig van weten. Vaak is onbekend wat de echte oorzaak is van het probleem. Maar wat we wél weten en kunnen, wordt door tandartsen die vaak in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) werken, toegepast om u zo goed mogelijk van het probleem af te komen. En ook als dat helaas niet zo goed lukt, zijn er in een CBT aanvullende mogelijkheden om tóch een noodzakelijke tandheelkundige behandeling samen voor elkaar te krijgen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een psycholoog.

Medisch Gecompromitteerden

Ook mensen die medisch gecompromitteerd zijn behoeven speciale aandacht. Voor een deel zult u behandeld kunnen worden door dezelfde als bovenstaande tandartsen. Echter, er bestaat ook een vereniging voor tandartsen die zich hebben toegelegd op / of bijzondere interesse hebben in de behandeling van deze categorie patiënten. Graag verwijzen wij u naar de website van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) voor meer informatie.

Psychopathologie

Mensen met ernstige, invaliderende psychopathologie of comorbiditeit (dubbele diagnose, triple diagnose) kunnen soms niet door een gewone tandarts behandeld worden. Om diverse uiteenlopende redenen. Misschien zit iemand intern in een instelling of wordt ambulant begeleid maar komt zelf nauwelijks het huis uit. Het kan ook zijn dat iemand zelf geen last heeft van zijn aandoening (schizofrenie) maar anderen wel. Of misschien verzorgt iemand zichzelf helemaal niet meer (verslaving). Een Tandarts Angstbegeleiding (vaak op een CBT) heeft kennis van de noodzakelijke theorie om u toch te kunnen behandelen en kunnen u ook helpen om voor u thuis goede mondhygiëne mogelijk te maken.

Verslaafden (harddrugs & alcohol)

Mensen die in behandeling zijn voor een harddrugs-of alcoholverslaving (afhankelijkheid) én die tijdelijk niet naar een reguliere tandarts kunnen, komen in sommige gevallen in aanmerking voor mondzorg. Op aanvraag van de tandarts in een verwijspraktijk (CBT) kàn in het kader van harm reduction en resocialisatie gebruik worden gemaakt van een regeling uit de medische basisverzekering. Doel is de mond gezond maken en de persoon voorbereiden op terugkeer naar een eigen tandarts.
De cliënt dient verwezen te worden door een verslavingsinstelling of case manager. En de kans dat basisvergoeding lukt, is het grootst bij CBT Jellinek (Heinzestraat 2, te Amsterdam).

Het meest recente overzicht van in Nederland actieve, gedifferentieerde tandartsen TA (22) en TG (35) vindt u HIER (alleen voor VMBZ leden).