Tandartsdifferentiaties

Binnen de bijzondere tandheelkunde onderscheiden we verschillende zorggroepen: groepen patiënten die vanwege een beperking of angst bijzondere aandacht nodig hebben. Er zijn tandartsen die een speciale post-initiële opleiding hebben gevolgd om betere mondzorg aan te bieden aan deze zorggroepen. De VMBZ is betrokken bij de post-initiële opleidingen tot tandarts-gehandicaptenzorg (TG) en tandarts-angstbegeleiding (TA).

Tandarts-gehandicaptenzorg (TG)

Dit zijn tandartsen gespecialiseerd zijn in de tandheelkundige behandeling van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Zij passen de behandeling aan op het ontwikkelingsniveau van de patiënt en hebben zorgen voor communicatie op maat. Ze nemen voldoende tijd voor de patiënten en hebben ook oog voor achterliggende medische en psychosociale problematiek. Er is meer kennis over autisme, gedragsproblematiek, verschillende ziektebeelden en comorbiditeit.

Mensen die medisch gecompromitteerd zijn en als gevolg van hun ziekte niet bij de reguliere tandarts terecht kunnen, zijn ook welkom bij een tandarts-gehandicaptenzorg.

 

Tandarts-angstbegeleiding (TA)

Er zijn tandartsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een extreme angst voor de tandarts, ook wel tandarts-angstbegeleiding (TA) genoemd.

Ook deze tandartsen nemen veel tijd voor de patiënt ze bekijken samen met de patiënt hoe de angst verminderd of verholpen kan worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de patiënt weer bij de reguliere tandarts terecht kan. De tandartsen-angstbegeleiding zijn bekend met verschillende technieken om de patiënt van zijn of haar angst af te helpen en werken zo nodig samen met een pscyholoog.

Mensen met ernstige psychopathologie, kokhalsproblematiek of verslavingsproblematiek zijn ook welkom bij een tandarts-angstbegeleiding.

 

Tandartsen die een differentiatie-opleiding hebben gevolgd vind je op onze ledenkaart of in het register.