Login

Marcel van Grunsven Prijs (TG)

De Marcel van Grunsven Prijs (MvGP) wordt één keer in de twee jaar – in de even jaren – door de VMBZ uitgereikt aan de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van Gehandicaptenzorg in de Tandheelkunde (TG). De uitreiking heeft plaats tijdens het Najaarscongres dat door de VMBZ wordt georganiseerd, meestal in november.
De prijs bestaat uit eeuwige roem én een geldbedrag van € 1000 (vrij te spenderen).
Publicaties die gewonnen hebben, vindt u HIER.

Hoe dat zo gekomen is?! Nou…
Marcel van Grunsven publiceerde enthousiast meer dan 150 artikelen en hield vele voordrachten voor diverse gezelschappen. Het doen van onderzoek en het overdragen van kennis zijn erg belangrijke pijlers in zijn werk geweest. Toen duidelijk werd dat Marcel in 1996 noodgedwongen zijn loopbaan moest afsluiten, besloot hij de royalties die hij voor de publicatie van zijn laatst verschenen boek zou krijgen, af te staan aan de VBTGG. Zodat daarmee de Marcel van Grunsven Prijs kon worden ingesteld. De prijs is bedoeld om het doen van onderzoek en publicaties over de tandheelkundige zorg voor gehandicapten te bevorderen. Nadrukkelijk is gesteld dat ook niet-tandartsen of -mondhygiënisten voor de prijs in aanmerking kunnen komen.

Wie is Marcel van Grunsven?
Marcel van Grunsven (1937-1997) studeerde in 1962 als tandarts af te Groningen. Hij bleef aan de universiteit verbonden, werd Hoofd van de Afdeling Kindertandheelkunde en raakte al snel geïnteresseerd in, en gemotiveerd door, de behandeling van gehandicapten. Naast het werk op de universiteit, begon Marcel met werken in instellingen als Hendrik van Boeijen Oord. Voor studenten stelde hij de module ‘gehandicaptenzorg’ in, waarbij zij een week intern in een instelling werkervaring moesten opdoen.
In 1977 promoveerde Marcel van Grunsven op “Tandheelkundige zorg voor dieper-zwakzinnigen”. Talloze (inter)nationale publicaties en voordrachten volgden over uiteenlopende onderwerpen in de pedodontologie en gehandicaptenzorg, meestal in samenwerking met diverse collegae. Er werd o.a. onderzoek gedaan naar tandheelkundige symptomen bij het syndroom van Ehlers-Danlos. In 1970 was Marcel één van de oprichters van zowel de NVvK als de VBTGG. In de jaren ’80 is hij jarenlang voorzitter van de VBTGG geweest. En van 1990 tot 1992 was hij ook president van het IADH.
Hij sloot zijn loopbaan af met de publicatie van het boek (1996) “Tandheelkundige zorg voor kinderen met een handicap”. De royalties daarvan worden gebruikt om de Marcel van Grunsven Prijs eens in de twee jaar uit te reiken.

HIER leest u hoe uw onderzoek kan meedingen naar de Marcel van Grunsven Prijs.

Op 2 november won mw. Marjolein van Stiphout (l) de Marcel van Grunsvenprijs 2018 voor “Oral Health of Parkinson’s Disease Patients”.

Op 18 november werd de MvGP 2016 uitgereikt aan mw. Luti Hartong (m), voor “De percutane voedingssonde en de mond”. Eén van de uitreikers was mw. Marie-Claire Cornips (l), weduwe van Marcel van Grunsven.

.

Stephanie Krijt en Sandra Strampel wonnen de Marcel van Grunsven Prijs 2014 voor hun gezamenlijk onderzoek (in het kader van de opleiding TG) “Pijngedrag van mensen met Downsyndroom tijdens een potentieel pijnlijke tandheelkundige stimulus”.

.

Angela Danenberg (mondhygiënist) won voor haar afstudeerscriptie van de opleiding Mondzorgkunde “Speekselverlies bij kinderen met cerebrale parese” de Marcel van Grunsven Prijs 2012.

.

De Marcel van Grunsven Prijs 2010 werd door Saskia van Vugt (arts) gewonnen voor “Sederen is adequaat de tandartsangst bij mensen met een verstandelijke handicap reduceren?” Dit was de vierde keer dat de MvGP werd uitgereikt.

.

Caroline van Houtem en Mariëlle van der Schoof wonnen met “Zorg in Kinderschoenen” de Marcel van Grunsven Prijs 2008.