Login

Wat is ‘Centrumindicatie’?

Bijzondere Tandheelkunde.

Dat is een complexe vorm van tandheelkundige zorgverlening. Bestemd voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking. Zo’n beperking kan zijn op tandheelkundig of medisch gebied, maar het kan ook een lichamelijke, geestelijke (verstandelijke) of psychologische beperking zijn.

Bijvoorbeeld mensen die geboren zijn met een ernstige gebitsafwijking, zoals kwalitatief heel slecht glazuur (amelogenesis imperfecta). Of mensen die geboren zijn met veel minder tanden dan zou moeten (oligodontie). Of mensen die zo ernstig ziek zijn dat ze niet bij een gewone tandarts behandeld kunnen worden (bv een dwarslaesie met complicaties). Maar ook mensen die gehandicapt zijn, lichamelijk of geestelijk. Mensen met een kokhalsprobleem. Of mensen die zeer bang zijn voor een tandheelkundige behandeling.

De Bijzondere Tandheelkunde is complex, omdat als gevolg van de aandoening of beperking andere problemen kunnen zijn ontstaan. Die behandeling bij een gewone tandarts (nu) onmogelijk maken.

In de Bijzondere Tandheelkunde, op een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) wordt (na een periode op de wachtlijst) tijdens intake door de tandarts bepaald of er in uw geval sprake is van een ernstige aandoening of beperking. Of er bij u dus sprake is van ‘bijzondere tandheelkunde’. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, is er sprake van een centrumindicatie. De tandarts van het CBT kan dan bij de zorgverzekeraar een verzoek indienen op basis van deze centrumindicatie. U zult in principe tijdelijk op een CBT in behandeling zijn, om het probleem te verhelpen. Soms gaat dat wat sneller, soms gaat dat wat langzamer.

Voor wie precíes wil weten hoe het zit, kijk HIER op de website van dé vereniging voor professionals werkzaam in de mondzorg voor bijzondere zorggroepen: COBIJT (Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde).