Login

Herregistratie

Van elke gedifferentieerde tandarts TG/TA wordt per kalenderjaar een verslag van de (gedifferentieerde) activiteiten en werkzaamheden verwacht. Stuur uw jaarverslag tijdig (in januari) naar uw desbetreffend consilium. Zie onder. Voor het invulgemak is er behalve de pdf versie ook een bestand in Word (wel even goed lezen). De beide consilia genieten secretariële ondersteuning door mw. Petra Noordhuis; zij is uw eerste aanspreekpunt.

Hier vindt u de het Reglement Consilium TG. En het Reglement Consilium TA.

Jaarverslag Tandarts Gehandicaptenzorg TG, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumtg@vmbz.nl

Jaarverslag Tandarts Angstbegeleiding TA, in pdf, of in Word. Mailen naar consiliumta@vmbz.nl

Voor uw feitelijke aanvraag herregistratie is nog een aanvullend formulier vereist. Deze formulieren zijn beschikbaar in een Word bestand:

Formulier Aanvraag Herregistratie TG
Mailen naar consiliumtg@vmbz.nl

Formulier Aanvraag Herregistratie TA
Mailen naar consiliumta@vmbz.nl

.

In de (nabije) toekomst hopen wij van een online (her)registratie formulier gebruik te kunnen gaan maken.