Login

Publicaties

Als Mondzorg een Puzzel is (boek)

Het Journal of Disability and Oral Health is het wetenschappelijke tijdschrift van “onze” internationale vereniging IADH (International Association of Disability and oral Health). Het is een peer reviewed tijdschrift met artikelen over onze patiëntengroepen, scholing op het gebied van special care etc. en komt vier keer per jaar uit. Als VMBZ-lid kunt u zich kostenloos aanmelden en dit tijdschrift online lezen. Klik hier voor de uitleg m.b.t. aanmelden.

In DIT voorbeeldnummer (jaargang 35 nr 1, maart 2017) van het TAVG Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten leest u onder andere over de Glasgow Angst Schaal en de Screening van ASS.

Artikel over het Afscheidssymposium van Peter Makkes (waartijdens de eerste Tandarts Angstbegeleiding afstudeert), uit ‘TandartsPraktijk’ jaargang 25, nr 7, juli 2004 (bron: TP eindredacteur Wim van de Kerkhof)

.

Artikelen Marcel van Grunsven Prijs:

HIER download u de pdf van het artikel “Pijngedrag van mensen met Downsyndroom tijdens een potentieel pijnlijke tandheelkundige stimulus”, waarmee Stephanie Krijt en Sandra Strampel in 2014 de Marcel van Grunsven Prijs wonnen. MvGP 2014

Angela Danenberg (mondhygiënist) won voor haar afstudeerscriptie van de opleiding Mondzorgkunde “Speekselverlies bij kinderen met cerebrale parese” de Marcel van Grunsven Prijs 2012. HIER download u de pdf van deze thesis. MvGP2012

.

Artikelen Peter Makkes Prijs:

Met het artikel Onderzoek naar mogelijke succesvariabelen bij de behandeling van kokhalspatiënten, dat in de februari-editie 2018 in het NTVT verscheen, wint mw drs Emie Veldt (TA) de NTVT Debuutprijs 2019. Zij schreef dit artikel samen met dr. Erik J.H. Vermaire, dr. Caroline M.H.H. van Houtem en prof. dr. Ad de  Jongh. Met het artikel won Emie Veldt de Peter Makkes Prijs 2019. PMP 2019

Anniek de Beij, TA, won voor DIT exceptionele literatuuronderzoek “Cognitieve Biasmodificatie van Interpretatiebias – een systematische review” tijdens het VBTGG Najaarscongres 2019 een speciale Peter Makkes Aanmoedingsprijs. PMP2019

HIER download u de pdf van het artikel “Deciding about patients’ requests for extraction: Ethical and legal guidelines” Journal of the American Dental Association, 141, 195-203 (2010) waarmee Dyonne Broers de Peter Makkes Prijs 2011 won. PMP 2011

HIER download u de pdf van het artikel “Dental anxiety and quality of life: the effect of dental treatment”, waarmee dr. Erik Vermaire de Peter Makkes Prijs 2008 won (Vermaire JH, de Jongh A, Aartman IHA. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2008; 36: 409-416). PMP 2008

.

Handige websites:

ORAD Oral Radiographic Differential Diagnosis (website)