Login

Richtlijnen

VBTGG Werkdocument ‘Verzet en Vrijheidsbeperking’

NVAVG Pre-richtlijn ‘Procedurele Sedatie’ (2016, niet door VBTGG geaccordeerd). Aansluitende VBTGG Brief met Aanbevelingen, gericht aan NVAVG en SRO

Handvatten Lachgassedatie (mrt 2017): Voorwaarden voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde met zuurstof-lachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënisten

Richtlijn Sedatie en/of Analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer (deel I: bij volwassenen) & (deel II: bij volwassenen op de intensive care) (2012)
Richtlijn Sedatie en/of Analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer (deel III: bij kinderen) (2012)
en Bijlagen

VBTGG Notitie ‘Tandheelkundige Behandeling onder Algehele Anesthesie op Locatie’ (2010)

KiMo Richtlijnen:
* Richtlijn Antistolling Mondzorg
* Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (1) – diagnostiek en aanvullend onderzoek
* Richtlijn Cervicale Caries Kwetsbare Ouderen
* Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (2) Preventie en (3) behandeling
* Richtlijn Polyfarmacie Kwetsbare Ouderen