Login

Publicatie prijzen

VBTGG Publicatieprijzen:

De Marcel van Grunsven Prijs (MvGP) wordt één keer in de twee jaar – in de even jaren – door de VMBZ uitgereikt aan de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van Gehandicaptenzorg in de Tandheelkunde (TG). De prijs bestaat uit eeuwige roem én een geldbedrag van € 1000 (vrij te spenderen).

De alternerende (oneven) jaren wordt de Peter Makkes Prijs (PMP) uitgereikt door de VMBZ, aan de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van Angstbegeleiding in de Tandheelkunde (TA). Ook deze prijs bestaat uiteraard uit eeuwige roem én een geldbedrag van € 1000 (vrij te spenderen).

De uitreiking van beide publicatieprijzen vindt plaats tijdens het jaarlijkse Najaarscongres (NJC) van de VMBZ.

Stuur dus uw onderzoek (of publicatie) in, want wie weet… u zou zomaar kunnen winnen! En mondzorg is soms een breed begrip, dus schroom niet. Een kundige Leescommissie zal alle inzendingen beoordelen en tot een unanieme winnaar komen.
Aanmelden kan via info@vmbz.nl. Stuur uw onderzoek(svoorstel) cq. artikel in pdf bestand als bijlage mee. Geef verder een korte omschrijving van het onderzoek met in ieder geval het onderzoeksdoel en de wijze waarop u te werk bent gegaan. We zien jullie inzendingen met belangstelling tegemoet.

Andere Publicatieprijzen:

De Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) heeft als wetenschappelijke vereniging het bevorderen van wetenschappelijke ontwikkelingen hoog in het vaandel. En omdat zij het belangrijk vinden om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, reikt VMTI éénmaal per jaar maximaal twee VMTI wetenschapsprijzen uit,: namelijk een publicatie- en proefschriftprijs. Daarnaast is een VMTI stipendium ingesteld voor een veelbelovend protocol voor onderzoek op het gebied van de medisch-tandheelkundige interactie. De kandidaten zijn onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek op gebieden die binnen de doelstellingen van de VMTI vallen. De VMTI wetenschapsprijzen en het stipendium hebben een aanmoedigend karakter om een onderzoek op het terrein van de medisch-tandheelkundige interactie te verrichten of te continueren.
Mits de kwaliteit van de inzendingen dit toelaat, worden jaarlijks beide prijzen en het stipendium uitgereikt tijdens het wetenschappelijk congres. Het bestuur hoopt hiermee (jonge) onderzoekers te motiveren tot het doen van onderzoek op het boeiende raakvlak tussen de tandheelkunde en de geneeskunde. Aan de publicatieprijs is een geldbedrag van € 1000 verbonden, aan de proefschrift prijs een bedrag van € 1500 en aan het VMTI stipendium een bedrag van € 500.

Verder zijn er onder andere publicatieprijzen in de vorm van: NMT-Award, Hamer Duijvenszprijs, NTvT Publicatieprijs, Pieter van Foreest Publicatieprijs, NVvK Elmex Scriptieprijs. De meeste reglementen schrijven voor dat u met uw publicatie niet tegelijkertijd naar meerdere prijzen mag meedingen.