12 december 2023

Medilex congres "Mondzorg en een verstandelijke beperking"

Medilex congres "Mondzorg en een verstandelijke beperking"

Mondzorg voor (meer complexe) patiënten met een verstandelijke beperking vereist passende zorg en adequate ondersteuning. Geen eenvoudige opdracht voor mondzorgprofessionals, en is mede afhankelijk van de cognitieve ontwikkeling, de verminderde adaptieve vaardigheden, de psychische/ psychiatrische problematiek, de gezondheidssituatie, de complexe prikkelverwerking en bemoeilijkte communicatie van de patiënt. 

Tijdens dit congres wordt onder begeleiding van de bevlogen dagvoorzitter Sonja Kalf (tandarts gehandicaptenzorg) de mondzorg  voor patiënten met verstandelijke beperking in breder multidisciplinair perspectief  geplaatst, en krijgt u handvatten hoe u de mondzorg bij deze kwetsbare doelgroep kunt verbeteren.

Het ochtendprogramma, bestaande uit plenaire lezingen, gaat in op de volgende thema’s:

  • Ongerustheid over het dilemma van (onvermijdelijke) afhankelijkheid
  •  De  noodzaak van meer Ondersteunde Communicatie (OC)
  •  Samenwerking met de arts VG bij somatische problematiek
  •  Samenwerking met gedragsdeskundigen en/of psychologen bij (langdurige) gedragsproblematiek

In de middag volgt u twee verschillende (meer praktische) verdiepingssessies naar keuze over:

  • Stimuleren van het werken met  clear aligners: een mooie innovatie
  • Een  complexe  casus met meerdere dilemma’s:  een leerzame ervaring
  • Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling: loopt u vast?
  • Aandacht voor prikkelverwerking: meer begrip voor gedrag

Bezoek hier de congreswebsite