Login

“Als Mondzorg Een Puzzel is!”

De Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ) maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van de tandheelkunde voor mensen met een extreme angst of een beperking. Wat voor beperking dan ook…

VMBZ was voorheen bekend onder de naam VBTGG. Onder de nieuwe naam VMBZ bouwt de vereniging verder op de fundatie die onder de naam VBTGG is gelegd.

De vereniging wil een platform zijn voor het verbinden van professionals en belanghebbenden. Mede door het verspreiden en delen van kennis en wetenschap. En borgt de kwaliteit van (en de opleiding tot) de gedifferentieerde Tandartsen Gehandicaptenzorg (TG) en Tandartsen Angstbegeleiding (TA). Wist u al dat dat bestaat?

De VMBZ is uiteraard dé wetenschappelijke vereniging voor gedifferentieerde TA Tandartsen Angstbegeleiding en TG Gehandicaptenzorg. En draagt via haar leden niet alleen zorg voor de Bijzondere Tandheelkunde van patiënten met ‘verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige handicap’, ‘extreme angst voor de tandheelkundige behandeling’ en ‘psychopathologie’, maar ook patiënten met ‘kokhalsproblemen’, ‘verslaafden’ en ‘dak-en thuislozen’. Alleen qua angstige patiënten alleen al, betreft het ongeveer een miljoen mensen in Nederland. 

Wij heten u welkom!