De Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen

De VMBZ is een wetenschappelijke vereniging en haar doel is om de wetenschappelijke kennis over bijzondere tandheelkunde te vergroten en dit breed toe te passen in de praktijk. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van congressen en symposia, al dan niet in samenwerking met de NVvK of andere zusterverenigingen. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en wordt er nauw samengewerkt op het gebied van richtlijnontwikkeling. De VMBZ houdt het register bij, waarin tandartsen zijn opgenomen die de opleidingen tot tandarts-angstbegeleiding en tandarts-gehandicaptenzorg hebben gevolgd.