Historie van de vereniging

In 1970 werd de Vereniging ter Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid van Gehandicapten (VBTGG) opgericht, onder het bestuur van Ab Heyboer en Rob Burgersdijk.
Andere collega’s die nauw betrokken waren bij de VBTGG van het eerste uur waren Arend Jan Schoolderman en Marcel van Grunsvern.

Rob Burgersdijk zegt over die tijd: “De naam VBTGG weerspiegelt met name de strijd van het toenmalige bestuur, om de tandheelkundige zorg voor de geïnstitutionaliseerde verstandelijk en lichamelijk gehandicapten van de grond te krijgen. Na vele gesprekken op het ministerie lukte het eindelijk om die zorg opgenomen te krijgen in de AWBZ; in de latere jaren werd ook de zorg voor de thuisblijvende patiënt beter geregeld. In de decennia daarna is de vereniging zich steeds meer gaan richten op de inhoudelijke kant van de zorg van de bijzondere zorggroepen.”

Op de foto (1974) de collegae die actief waren in de IADH , waaronder de eerste bestuursleden van de VBTGG. Gemaakt tijdens het 2e congres van de IADH in het Hilton Hotel Amsterdam, georganiseerd door de VBTGG (bron: Elinor Bouvy-Berends).

In april 1974 werd het 2e congres van de International Association for Disability and Oral Health (IADH) georganiseerd in het Hilton Hotel in Amseredam, met als titel “International Congress on Dentistry for the Handicapped”. Tegenwoordig is het IADH-congres een groots opgezet internationaal samenkomen van tandartsen in de bijzondere tandheelkunde.

I.M. Doreen Cranch-Vermeulen

Mrs. Doreen Cranch-Vermeulen (anesthesioloog) en Peter Makkes hebben eind jaren ’70 belangrijke wetenschappelijke bijdragen gelevert op het gebied van lachgassedatie in de bijzondere tandheelkunde. In 1981 heeft de eerste cursus lachgassedatie plaats (UvA), onder kundige en bezielende leiding van Peter Makkes.

In 2004 wordt Ad de Jongh benoemd tot bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen in de tandheelkunde praktijk, waarmee de bijzondere tandheelkunde nu ook academisch voor vol wordt aangezien.

Na veel inspanningen, o.a. door lid van verdienste Peter Meeuwissen, om tandartsen in de
bijzondere tandheelkunde beter op te leiden, werden in het begin van dit millennium de
differentiatie-opleidingen ‘tandarts-angstbegeleiding’ en ‘tandarts-gehandicaptenzorg’ ingericht. Tandartsen werkzaam in de bijzondere tandheelkunde zijn daarmee nog beter geschoold en gekwalificeerd voor hun werkzaamheden.

Mw.drs. Sioe Hoey Thé-Go, TA en Prof.dr. Ad de Jongh

Vroegere voorzitters van het VMBZ bestuur waren o.a. Elinor Bouvy-Berends, Marcel van Grunsven, Tom Turk, René Gruythuysen, Gert Stel, Tom Turk (weer), Ted Zuidgeest, Tecla Snoeks en Leonard Wetzels. Tom Turk: “Bij het k 6e lustrum was er een banket, waarvoor alle tot dan toe gewezen voorzitters waren uitgenodigd; ik dacht acht in totaal. Elk van hen kreeg een zilveren sleutelhanger met het VBTGG logo uitgereikt. En er waren er drie over, die onder mijn hoede kwamen, in hun mooie sieradendoosje. Peter Makkes verdiende er één tijdens de 10e lachgassedatiecursus. En ook Peter Meuwissen kreeg er één voor zijn inspanningen met betrekking tot de TZMH opleiding. Toen ik op Caeyenburch kwam te werken, lag het exemplaar van Elinor Bouvy-Berends mij wekelijks toe te glinsteren, maar ikzelf had er helaas geen. Behalve officieus dan, omdat ik het laatste onbestemde exemplaar bewaarde voor de vereniging; dat doosje lag vijftien jaar in mijn bureaula…

… tot het op een dag verdwenen bleek. Mét inhoud. Verloren? Ergens anders neergelegd?
Uitgeleend? Ik wist het niet meer, maar maakte wel vaker dingen zoek. Na een paar weken bezweet zoeken, heb ik aan mijn vrouw Elzeline gevraagd of zij wist waar het was. Over welk doosje had ik het? Nee, nooit gezien en ik had het volgens haar ook nooit over zo’n doosje gehad. Tot ik tijdens de voorjaarsvergadering van 2006 naast mijn erelidmaatschap ook een zwart sieradendoosje met VBTGG sleutelhanger overhandigd kreeg. Nu officieel van mij!”

Tom Turk, Elinor Bouvy-Berends, Peter Makkes

In 2020 werd het 50-jarig jubileum van VBTGG én NVvK gevierd! En in dat jaar veranderde de vereniging ook van naam: De VBTGG werk VMBZ, Verening Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen.