Publicatieprijzen

Publicatieprijzen

Jaarlijks reikt de VMBZ publicatieprijzen uit voor de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van de bijzondere tandheelkunde: eens in de twee jaar is dat de Marcel van Grunsven Prijs (MvGP) voor de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van mondzorg bij mensen met een verstandelijke op lichamelijke beperking. In het andere jaar wordt de Peter Makkes Prijs (PMP) uitgereikt voor de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van angstbegeleiding in de tandheelkunde. De prijs bestaat uit eeuwige roem én een geldbedrag van € 1000 (vrij te spenderen).

Wilt u meedingen naar één van deze mooie prijzen, dan kunt u uw onderzoek (bijv. scriptie, onderzoeksvoorstel of artikel) insturen in PDF naar info@vmbz.nl . Geef daarbij een korte omschrijving van het onderzoek met in ieder geval het onderzoeksdoel en de wijze waarop u te werk bent gegaan. We zien de inzendingen met veel belangstelling tegemoet. Een kundige leescommissie zal alle inzendingen beoordelen, de uitreiking vindt gewoonlijk plaatse tijdens het jaarlijkse najaarscongres van de VMBZ.

Meer informatie over de regels rondom de publicatieprijzen vindt u in het reglement.