Peter Makkes Prijs (TA)

Historie Peter Makkes Prijs

De Peter Makkes Prijs (PMP) is één van de twee publicatieprijzen die door de VMBZ wordt uitgereikt. De Peter Makkes Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt voor de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van angstbegeleiding in de tandheelkunde.

Wie is Peter Makkes?

Peter is tandarts sinds 1964. Na vijf jaar bij de Koninklijke Marine, werkt hij vanaf 1969 bij de Universiteit van Amsterdam (later ACTA). Hij is vanaf eind 1970 betrokken bij de behandeling van mensen met een beperking. Peter Makkes promoveerde in 1977 en startte in 1980 met de gedragsmatige behandeling van extreem angstige volwassenen (exposure). De eerste cursus lachgassedatie in Nederland (1981) werd georganiseerd door Peter Makkes en prof. Vermeulen-Cranch (anesthesioloog). In 1989 hielp hij mee bij de oprichting van SBT en hij is mede-oprichter van de post-initiële opleiding tandarts-angstbegeleiding (2001) en de post-intitiële opleiding tandarts-gehandicaptenzorg (2004). Peter Makkes is dus een ware pionier in de bijzondere tandheelkunde. Voor zijn vele verdiensten in de bijzondere tandheelkunde werd Peter Makkes bij zijn afscheid in 2004 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Het ontstaan van de Peter Makkes Prijs

Ergens begin april 2004 werd een fietsende Peter Makkes in Amsterdam op de Martelaarsgracht aangereden door een chauffeur met één oog. Deze zou later zeggen dat hij een vuilniszak dacht te raken. Peter Makkes werd per ambulance afgevoerd en lag door beschadigde ruggenwervels wekenlang met veel pijn op bed. Bijna kon hij niet eens aanwezig zijn op zijn eigen geplande afscheidssymposium. Ongevraagd sprong ‘Slachtofferhulp’ voor hem in de bres en dat leverde 7000 euro op. Eenmaal hersteld wilde Peter Makkes iets bijzonders met dat geld gaan doen. Hij had een gesprek met het bestuur van de toenmalige VBTGG en dat was het begin van het Peter Makkes fonds en de Peter Makkes Prijs; voor een prijs om onderzoek op het gebied van angstbegeleiding in de bijzondere tandheelkunde te stimuleren.