Het kan een beperking betreffen op tandheelkundig of medisch gebied, maar het kan ook een lichamelijke, verstandelijke of psychologische beperking zijn. Bijzondere mondzorg wordt bij patiënten met een centrumindicatie (gedeeltelijk) door de verzekering vergoed. Tijdens de intake bij een tandarts-gehandicaptenzorg, tandarts-angstbegeleiding of CBT-tandarts wordt bepaald of er sprake is van bijzondere tandheelkunde en dus van een centrumindicatie. De tandarts kan dan bij de zorgverzekeraar een verzoek indienen om de behandeling (gedeeltelijk) te vergoeden op basis van deze centrumindicatie. Meestal is behandeling erop gericht om tandheelkundige zorg in de reguliere tandartspraktijk weer mogelijk te maken. Wanneer dat, door de aard van de beperking, niet mogelijk is, kunnen patiënten voor langere tijd of zelfs blijvend onder behandeling zijn bij een CBT.


Downloads