19 maart 2024

Cursus TG: ‘De rol van pijn bij menen met een verstandelijke beperking’

Cursus TG: ‘De rol van pijn bij menen met een verstandelijke beperking’

Dinsdag 19 maart, De Vogellanden Zwolle, 09.00 – 17.00 uur

Normaal tarief: €525-

Docenten: Ewa Biadaszkiewicz, Leendert Sneep, Henk Algra en Sandra van Maarseveen

 

Aanleiding en doelstelling cursus:

. Inzicht geven in verwerking van pijn en welke (biopsychosociale) factoren van invloed zijn

. Kennen en kunnen observeren van pijnsignalen

. Kennis van methodisch en interdisciplinair werken in diagnostiek en behandeling van pijn en de rol van de tandheelkundige daarin

. Kennis van het belang van communicatie met cliënt en cliëntsysteem en het effectief inzetten daarvan binnen diagnostiek en behandeling. Placebo en nocebo.

. Kennis van specifieke aandachtspunten op gebied van Tandheelkunde en orofaciale problemen bij VB en hoe hiermee om te gaan

. Kennis van orofaciale problemen als oorzaak voor chronische pijn en hoe hiermee om te gaan in diagnostiek en behandeling

. Kunnen toepassen van de aangereikte informatie in casuïstiek (gedragsproblematiek in relatie tot pijn, syndroomgerelateerde problematiek, psychosomatiek).

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.