Login

De Vereniging

De vereniging telt ongeveer 300 leden. Leden zijn tandartsen, mondhygiënisten en anderen die zich in willen zetten voor de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking en extreme angst voor tandheelkundige behandeling.


De vereniging wil op wetenschappelijke wijze bijdragen aan de kennis over tandheelkunde. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van een voorjaarscongres en een najaarssymposium, al dan niet in samenwerking met de NVvK of andere zusterverenigingen.