Login

Post-initiële Opleidingen

Er zijn tandartsen die zich hebben willen verdiepen en specialiseren in de behandeling van patiënten met een beperking of extreme angst. Zij hebben een (3-jarige) extra opleiding ‘Bijzondere Tandheelkunde’ gevolgd na het behalen van hun tandartsdiploma. En zijn na hun afronden van deze extra opleiding, zoals dat heet: ‘gedifferentieerd’. BT-Academy is de naam waaronder SBBT een aantal postacademische opleidingen voor Bijzondere Tandheelkunde organiseert. Op deze website vind je de informatie over de verschillende differentiaties binnen de bijzondere tandheelkunde, cursusmogelijkheden en vacatures.

Tandarts Gehandicaptenzorg (TG): een tandarts gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijk of meervoudige beperking. Deze opleiding staat onder auspiciën van de VMBZ.

Tandarts Angstbegeleiding (TA): een tandarts gespecialiseerd in de behandeling van mensen met extreme angst voor de tandheelkundige behandeling, ernstige psychopathologie of een kokhalsprobleem. Deze opleiding staat onder auspiciën van de VMBZ. In de volksmond wordt een tandarts die gespecialiseerd is in angstreductie ook wel ‘angsttandarts’ genoemd, maar dat is geen beschermde titel. Iedereen mag zich ‘angsttandarts’ noemen. Maar alleen tandartsen die de opleiding ‘Angstbegeleiding’ hebben gevolgd / afgerond

Tandarts Geriatrie: een tandarts gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare ouderen. Meer informatie op NVGd.

Tandarts MFP: een tandarts gespecialiseerd in de maxillofaciale prothetiek voor mensen met een aangeboren of verworven afwijking. Meer informatie op NVGPT.

Tandarts-Gnatholoog: een tandarts gespecialiseerd in de behandeling van pijn en problemen met kauwen. Meer informatie op NVGPT.

Tandarts-Pedodontoloog: een tandarts gespecialiseerd in de behandeling van (angstige) kinderen. Meer informatie op NVvK.