Registratie net afgestudeerd

Van harte gefeliciteerd met uw afstuderen als gedifferentieerd Tandarts-Gehandicaptenzorg of Tandarts-Angstbegeleiding! Om op te worden genomen in het VMBZ register van gedifferentieerde tandartsen, dient u een mail te sturen naar consiliumta@vmbz.nl (Tandarts-Angstbegeleiding) of consiliumtg@vmbz.nl (Tandarts-Gehandicaptenzorg). Vermeld daarin uw naam en uw naam en uw officiële afstudeerdatum als gedifferentieerd tandarts.

Graag ontvangen we ook uw scriptie en of publicatie(s) op wetenschapscommissie@vmbz.nl t.b.v. het overzicht van publicaties door leden.

De registratie is vijf jaar geldig, vanaf de officiële afstudeerdatum. Na vijf jaar kan een herregistratie worden aangevraagd voor opnieuw vijf jaar. Het consilium TA en het consilium TG houden bij of er aan de criteria voor herregistratie voldaan. Meer informatie vindt u bij Herregistratie TA/TG (link).

We wensen u veel werkplezier als gedifferentieerde Tandarts-Angstbegeleiding of Tandarts Gehandicaptenzorg!


Inloggen vereist voor VMBZ leden