Verenigingsdocumenten


Downloads

Wetenschapsbevordering door de VMBZ
Visiedocument VMBZ
Opdracht Horace Wells
Statuten VBTGG/VMBZ
Digitaal afschrift akte van statutenwijziging Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten
Huishoudelijk Regelement VBTGG/VMBZ
Reglement VMBZ-publicatieprijzen 12-2022
Reglement lid van verdienste VMBZ 11-2021
Declaratieformulier bewerkbaar
Declaratiedocument VMBZ feb 2021
Reglement WBTR
Reglement Beleids Advies Commissie 2-2017

Inloggen vereist voor VMBZ leden