Verenigingsdocumenten


Downloads

Aanvraag ondersteuning onderzoek door de VMBZ
CARE checklist voor casuïstiekbeschrijving
Visiedocument toepassing van algehele anesthesie binnen de bijzondere tandheelkunde en de WLZ
Wetenschapsbevordering door de VMBZ
Visiedocument VMBZ
Opdracht Horace Wells
Statuten VBTGG/VMBZ
Digitaal afschrift akte van statutenwijziging Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten
Huishoudelijk Regelement VBTGG/VMBZ
Reglement VMBZ-publicatieprijzen 12-2022
Reglement lid van verdienste VMBZ 11-2021
Declaratieformulier bewerkbaar
Declaratiedocument VMBZ 03-2024
Reglement WBTR
Reglement Beleids Advies Commissie 2-2017

Inloggen vereist voor VMBZ leden