Login

Peter Makkes Prijs (TA)

De Peter Makkes Prijs (PMP) wordt één keer in de twee jaar – in de oneven jaren – door de VMBZ uitgereikt aan de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van Angstbegeleiding in de Tandheelkunde (TA). De uitreiking heeft plaats tijdens het Najaarscongres dat door de VMBZ wordt georganiseerd, meestal in november.
De prijs bestaat uit eeuwige roem én een geldbedrag van € 1000 (vrij te spenderen).
Publicaties die gewonnen hebben, vindt u HIER.

Hoe dat zo gekomen is?! Nou…
Ergens begin april 2004 werd een fietsende Peter Makkes in Amsterdam op de Martelaarsgracht aangereden door een chauffeur met één oog. Deze zou later zeggen dat hij een vuilniszak dacht te raken. Peter Makkes werd per ambulance afgevoerd en lag door beschadigde ruggewervels wekenlang met veel pijn op bed. Hij zou zelf inderdaad zomaar eens niet aanwezig kunnen zijn op zijn eigen geplande afscheidssymposium. Ongevraagd sprong ‘Slachtofferhulp’ voor hem in de bres en dat leverde 7000 euro op. Weer hersteld, wilde Peter Makkes iets bijzonders met dat geld gaan doen. Hij had een gesprek met het bestuur van de VBTGG. En samen stelden zij een fonds in; voor een prijs ter stimulering van onderzoek op het gebied van Angstbegeleiding in de Bijzondere Tandheelkunde. Die op voorstel van het bestuur de naam van Peter Makkes draagt.

Wie is Peter Makkes?
Peter is tandarts sinds 1964. Na vijf jaar bij de Koninklijke Marine, werkt hij vanaf 1969 bij de Universiteit van Amsterdam (later ACTA). Hij is vanaf eind 1970 betrokken bij de behandeling van mensen met een beperking. Hij promoveert in 1977 en begint vanaf 1980 met de gedragsmatige behandeling van extreem angstige volwassenen (exposure). De eerste cursus lachgassedatie in Nederland (1981) wordt georganiseerd door Peter Makkes en prof. Vermeulen-Cranch (anesthesioloog). In 1989 helpt hij mee bij de oprichting van SBT. Peter Makkes is een pionier in de Bijzondere Tandheelkunde. En (mede)oprichter van de post-initiële opleiding Tandarts Angstbegeleiding (anno 2001) – waarna TG (anno 2004) volgt. Voor zijn vele verdiensten in de BT wordt Peter Makkes bij zijn afscheid in 2004 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

HIER leest u hoe uw onderzoek/publicatie kan meedingen naar de Peter Makkes Prijs.

Op 29 november won mw. Emie Veldt (r) de Peter Makkes Prijs 2019 voor “Onderzoek naar mogelijke succesvariabelen bij de behandeling van kokhalspatiënten”. Onderzoeksbegeleider Miriam Bildt (m) nam voor Anniek de Beij (afwezig) een Peter Makkes Aanmoedigingsprijs in ontvangst. Beide prijzen werden uitgereikt door Peter Makkes (l).

Op 24 november won mw. Caroline van Houtem (l) de Peter Makkes Prijs 2017 voor haar proefschrift “Anxiety, fainting and gagging in dentistry – separate or overlapping constructs?”  De prijs werd uitgereikt door Peter Makkes.

Prof.dr. Ad de Jongh (l) mocht (op 18 maart 2016) de Peter Makkes Prijs 2015 als oeuvreprijs in ontvangst nemen. Peter Makkes (r) reikte zelf de prijs uit aan zijn voorheen protégé.

Dyonne Broers won de Peter Makkes Prijs 2011. Zij is hoofdverantwoordelijk voor twee artikelen in het NTvT over “Patiënten met ongewone extractiewensen”. En voor een eender artikel in JADA: “Deciding about patients’ requests for extraction. Ethical and legal guidelines”. In deze artikelen wordt uiteengezet hoe om te gaan met het dilemma van een patiënt die verzoekt één, meer of al zijn/haar gebitselement(en) te verwijderen.

De Peter Makkes Prijs 2008 werd gewonnen door Erik Vermaire voor “Dental anxiety and quality of life: the effect of dental treatment.” (HIER) Helaas zijn er geen foto’s van de gebeurtenis.