Login

Lidmaatschap

Lid worden? Het lidmaatschap van de VMBZ bedraagt per 01-01-2020 €70 per kalenderjaar. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van het nieuwe jaar. Opzegtermijn is één maand. Dus indien u uw lidmaatschap niet wenst te verlengen, dient u vóór 1 december op te zeggen via admin@vmbz.nl.

U kunt zich aanmelden (of wijzigingen doorgeven) via onderstaand ‘lidmaatschap’ contactformulier.
Of mail naar: admin@vmbz.nl

Een studentenlidmaatschap voor HBO en WO studenten geeft 50% korting op de lidmaatschapsprijs. Ook voor de congressen geldt een studententarief.

Als lid krijgt u korting op het mede door VMBZ in maart georganiseerde Voorjaarscongres (VJC): 2 dagen €70 korting, 1 dag €55 korting. Als lid kunt u heel goedkoop (nog geen €100) de hele dag (in november) naar het najaarscongres (NJC). En leden mogen altijd (gratis) hun stem én hun mening geven tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die twee keer per jaar wordt gehouden.
Bovendien houden wij u (desgewenst) met Nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Bijzondere Mondzorg. Als VMBZ-lid mag u zich kosteloos aanmelden voor het online tijdschrift ‘Journal of Disability and Oral Health’ (komt 4x per jaar uit).

Lidmaatschap

De VMBZ streeft ernaar het lidmaatschap zo goedkoop mogelijk te houden. Óns doel is om alle zorgverleners in de Bijzondere Tandheelkunde als lid aan ons te verbinden. Omdat je alleen sámen sterk staat. Zonder team geen behandeling. Zonder (o.a.) VMBZ geen Bijzondere Tandheelkunde. 

Wij denken mee bij het opstellen van richtlijnen en visiedocumenten. Wij verbinden leden tijdens voorjaars-en najaarscongres. Wij ondersteunen wetenschappelijk onderzoek met publicatieprijzen voor Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg. Wij vormen een (denk)platform onder andere via deze website. Wij zijn aanspreekpunt in diverse BT gerelateerde kwesties. Wij werken nauw samen met zusterorganisaties als CoBIJt, NVvk, NVGd etc om het verlenen van zorg kwalitatief zo goed en praktisch mogelijk te houden. Wij overleggen met opleidingscommissies (TA en TG) en zien samen met SBBT toe op het continuüm van gedifferentieerde Bijzondere Tandheelkunde.