Herregistratie

Om geregistreerd te blijven als gedifferentieerde TA of TG, vindt er iedere 5 jaar een herregistratie plaats. De criteria hiervoor staan in het reglement. Het consilium TA en consilium TG beoordelen of een kandidaat aan de criteria voldoet en adviseren het bestuur om een kandidaat al dan niet op te nemen in het register

De benodigde documenten m.b.t. de herregistratie vindt u hieronder. De criteria voor herregistratie zijn te vinden in het reglement.

Bij vragen kunt u natuurlijk contact op nemen met de consilia (consiliumta@vmbz.nl of consiliumtg@vmbz.nl).


Downloads

Jaarverslag herregistratie TA TG
Reglement Consilium TA en TG
Format online-visitatie herregistratie TA TG
Bijlage I - Vragenlijst online-visitatie TA TG
Bijlage II - Casuistiek online-visitatie TA TG
Bijlage III - Visitatieverslag online-visitatie TA TG
Bijlage IV - Evaluatie online-visitatie TA TG

Inloggen vereist voor VMBZ leden