Algemene ledenvergadering

De volgende ALV vindt plaats op 24 maart 2023 om 08:30 in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.


Downloads

Voorstel contributieverhoging
Volmacht VMBZ
Document toepassing van algehele anesthesie in de bijzondere tandheelkunde (aangepast)
Reglement VMBZ-publicatieprijzen
Jaarverslag VMBZ 2022
Jaarverslag opleidingscommissie TG
Jaarverslag opleidingscommissie TA
Aanvraag ondersteuning onderzoek
Conceptnotulen ALV 10 november 2022
Beleidsplan 2023
Begroting en jaarrekening 2022/2023
Agenda ALV 24 maart 2023

Inloggen vereist voor VMBZ leden