Algemene ledenvergadering

De volgende ALV vindt plaats op 23 maart 2024 in Van der Valk Hotel Veenendaal.


Downloads

Agenda ALV 23-03-2024
Conceptnotulen ALV 17-11-2023
Jaarverslag VMBZ 2023
Jaarverslag OC TG 2023
Jaarverslag OC TA 2023
Jaarrekening 2023
Beleidsplan 2024
Declaratiedocument
Aanvraag ondersteuning onderzoek
Volmacht VMBZ

Inloggen vereist voor VMBZ leden