Algemene ledenvergadering

De volgende ALV vindt plaats op 17 november 2023 in Connexion Point te Amersfoort.


Downloads

Voorstel contributieverhoging
Volmacht VMBZ
Document toepassing van algehele anesthesie in de bijzondere tandheelkunde (aangepast)
Reglement VMBZ-publicatieprijzen
Jaarverslag VMBZ 2022
Jaarverslag opleidingscommissie TG
Jaarverslag opleidingscommissie TA
Aanvraag ondersteuning onderzoek
Conceptnotulen ALV 10 november 2022
Beleidsplan 2023
Begroting en jaarrekening 2022/2023
Agenda ALV 24 maart 2023

Inloggen vereist voor VMBZ leden